top of page

Research, creative collaborations and writings

How can we understand the great transformation we as humans and modern societies must go through in order to regain balance in and with the world? In the larger movement towards different times and sustainable futures are myriads of small actions and thoughts, which change our view of the world. I am trying to be part of those actions by researching and developing them in different projects and by writing about them.

I examine practices that deal with resource utilization, human interventions in nature, future imaginaries and utopian ideas, and how hope can be nourished in the age of the climate crisis. I do this in collaboration with researchers, practitioners and artists. My approach is creative and I use both ethnographic and more experimental methods.

Selected texts

Selected texts

Jeg skriver på en bog om tid og transformation. Det er en lang, fantastisk, rodet, givende og krævende proces, som sådan noget jo er. Her er bogens forord.

Verden er på vej ind i en ny tidsalder. En tidsalder, hvor livets betingelser ændrer sig. Menneskets liv og alt det ikke-menneskelige liv, og livet mellem mennesker og alt det andet. Vi står med gamle strukturer til nye problemer. Det er sådan set normalt; historien tager nogle store ryk hvor verden som vi kender den, forandres på kort tid, og vi derefter må finde ud af at tilpasse vores institutioner, organisationer og levevis til den nye verden. Den store forskel mellem tidligere store skift, og det vi er midt i lige nu, er at det denne gang er selve planeten vi bor på, der forandrer sig og at vi faktisk ved en masse om både årsagerne og virkningerne. Vi mennesker begynder at forstå at vores måde at bo på jorden på, ødelægger en masse i det utrolige, vidunderlige system som jordens liv skaber og deltager i. Vi begynder at forstå at vi er del af dette system, ikke hævet over det. For at afbøde de katastrofiske tilstande som klimaforandringerne fører med sig, må vi ændre vores adfærd. Vi skal væk fra en fossilbaseret udledning – nul CO2 i fremtiden og ind med fornybar energi. Landbrugssektoren må ændres og vi skal have færre store husdyr, spise mindre kød. Vi skal bygge anderledes. Have mere natur så alle insekterne overlever. Forbruge mindre, så vi ikke presser jordens ressourcer ud over kanten. Det er alt sammen ved at være kendt viden – om vi så kan finde ud af at handle på denne viden, er en anden sag. Det er måske heller ikke kun forbrug og energikilder, vi skal gøre noget ved, det er også noget med vores deltagelse i verden, hvordan vi lever sammen med naturen, vores medmennesker, vores ting. Men det er svært at ændre, når vores nuværende adfærd kommer af en lang udvikling, der har givet os helt bestemte vaner og helt bestemte måder at forstå meningen med livet på. På den anden side befinder vi os lige nu på en tærskel, hvor mulighederne for forandring er enorme. Tærsklen til en ny verden. Kanten af det vi kender. På nogle måder på randen af sammenbrud, og når noget bryder sammen, kan noget nyt vokse frem. Der er mange metoder til at træde ind over tærsklen og møde fremtiden; mange måder hvorpå vi kan (ud)danne os selv på ny. Der er millioner af handlinger i gang, som alle vil gøre menneskets eksistens på jorden mere bæredygtig. Men sat lidt på spidsen kommer alle disse handlinger ikke til at skabe dyb forandring, hvis ikke der også sker ændringer i vores grundlæggende forståelse af verden og vores roller i den. Noget af det mest fundamentale for vores menneskelige 'væren-i-verden', som filosoffen Heidegger kalder det, er vores forståelse af tid. Vores egen fødsel og død indrammer livet, der bevæger sig fremad. Vores forestillinger om livet efter døden indvirker på vores valg i dette liv. Jordens rotation om sin egen akse og om solen skaber dage, år og årstider. Kunstigt lys og industrielle arbejdstider skaber rytmer der ikke er af det jordslige. Online møder fletter de geografiske tider sammen, ophæver dem i nye rum. Sygdom og sorg trækker tiden tæt sammen om os, gør det vanskeligt at producere som vi plejer. Minutter og sekunder er milliarder værd på aktiemarkederne. Fortidens valg, krige, overbevisninger ligger i lag under os og er en del af vores verdensforståelse i dag. Hvordan vi lever i og med disse tidslige strukturer, definerer vores samfund, vores arbejdsliv, vores livskvalitet, vores naturforståelse, vores relationer. Og vores fremtid. Tiden er både noget der bare er, som vi må overgive os til, og noget vi skaber, for at orientere os i livet og verden. Det er i hvert tilfælde ikke nogen hemmelighed at vi de sidste par hundrede år har gjort mere og mere for at styre tiden, bringe den under vores kontrol så vi ikke bare er prisgivet livets uforudsigelighed og naturens gang. Tiden kan brydes op og stykkes ud, oversættes til penge, optimeres så vi får mest muligt ud af livet, koordineres så vi undgår at vente, planlægges så vi når vores mål. Den, der styrer tiden, styrer verden, sådan kan det i hvert tilfælde føles for os – både når vi selv styrer og når andre styrer vores tid. Kontrollen med tiden skaber handlerum for mennesket. Men samtidig skaber den sit eget spind: jo mere vi prøver at styre tiden, desto mindre manøvreplads har vi selv i den. Det kan blive ganske klaustrofobisk at leve i denne verden af maksimal udnyttelse af dagen i ugen og minutterne i dagen – ikke mindst fordi tiden netop samtidig bare er. Den er eksistentiel og kan ikke styres. Vores sorg, glæde, oplevelser af mening og samhørighed kan ikke styres, planlægges eller optimeres. Ser vi lidt ud over vores egne, menneskelige liv, dukker der en masse anden slags tid op, som yderligere kilder ved vores menneskelige tidserfaring, uanset om den handler om væren eller styring. For eksempel meget lange tidshorisonter, når vi ser på jordens geologi og økosystemer. Eller vibrerende og sammenvævede organismer, der konstant reagerer med hinanden, som træerne og deres rødder og svampesporer, eller som kompost og forrådnelse. Lysår, lysets tid. Bakteriernes tid og samarbejde, når de rydder op og bryder ned i dyr og menneskers kroppe, på bunden af havet, overalt. Og alle cyklusserne; livets evne til at vide hvad det skal hvornår, år efter år. Livet er fuld af tid, tider og tidsligheder, som åbner, lukker, genåbner verden. Som mennesker er vi del af, og en gang imellem medskabere, af tiderne, og hvis vi bliver klogere på vores egne forbindelser til tiden, bliver vi klogere på livet og vores roller i det. Denne bog er en rejse ind i tiden.

Selected projects

IMG_3308_edited.png

Local visions of sustainable tourism - the case of Rauma, Norway

The research project investigates the imaginaries, values and ontologies that are tied to the development of sustainable tourism among different actors in the geographical area and municipality of Rauma, Norway. What is sustainable tourism, to whom - and across which time horizons?

In collaboration with Lise Lillebrygfjeld Halse, Professor, Molde University College

and Carina Ren, Associate Professor, Aalborg University

Skærmbillede 2021-02-01 kl. 10.49_edited

Exploring the hyperobject:
DUST

'Hyperobject' is a geo-philosophical concept that looks at “things that are massively distributed in time and space relative to humans” (Morton, 2013). 'DUST' was a performance lecture on 'dust' as a hyper-object and served as a pilot for a possible series on hyper-objects such as 'greenhouses', 'plastic bags' and 'uranium'. The project was developed in collaboration with sound artist and Ph.D. Eduardo Abrantes and completed in December 2017 at InterArts in Malmö.

IMG_7484.jpeg

Potentials & paradoxes of

glacial rock flour

I followed geology professor Minik Rosing and his team in their research into Greenlandic 'glacier flour'; the nutrient-rich mineral mud created by glaciers' natural grinder of Greenlandic rock. Glacier flour has potential as a fertilizer instead of phosphorus, and research was aimed at making it a commercial, 'sustainable' product. My study focused on the strategic, temporal and environmental challenges, and took place in 2017-18 in collaboration with the Center for CSR at CBS.

7200E9EA-847A-4EC3-8142-BE8EEE398AEC_1_1

Time hybrids in
Corporate Strategy

How can today's business strategy, based on short-term goals, incorporate the societal pressures of the future, which consist of complex and long-term issues? That was the question behind my Postdoc project, which consisted of empirical and theoretical in-depth dives into long-term business strategies.

The project was supported by the Carlsberg Foundation and implemented at the Department of Organization, CBS in 2013-15.

IMG_7523.jpeg

Imaginaries of a

sustainable Greenland

Through a series of interviews and visits to Greenland's top managers, all of whom were part of the cross-sectoral platform 'CSR Greenland', we investigated the ideas about 'sustainability' that characterize organizational community involvement in Greenland. The project was carried out in collaboration with I investigated in collaboration with Associate Professor Steen Vallentin, CBS, in 2014-16.

PhD%20dissertation%20frontpage_edited.jp

Sustainability-as-practice: a case study of a CSR program

With Ph.d. project on a CSR program in the medical devices company Coloplast, based on the question: How is a great vision of sustainability implemented in the microstrategic processes in the company's everyday life? The dissertation was based on three years of qualitative studies in Coloplast's 'Access to Healthcare' program in 2009-11, and was written at ESADE Business School in Barcelona as well as at CBS. Part of the dissertation can be read here .

bottom of page