Er tid en udfordring hos jer?

Tidspres er et problem i de fleste moderne virksomheder, store som små. 73% af danske virksomheder oplever tidspres i en grad så det er ’et væsentligt arbejdsmiljøproblem’, mere end hver tredje 27-38-årige på arbejdsmarkedet er stresset næsten konstant, og mangel på tid er den vigtigste grund til at virksomheder ikke kommer i gang med vigtige udviklinger såsom bæredygtig omstilling.

Det er dyrt at være tidspresset. Det koster at have stresssygemeldte medarbejdere, det koster at rekruttere nye, og hvis travlheden også fører til at man undgår krævende, men vigtige, omstillingsprocesser, kan det også koste fremtidige innovationsgevinster.

Det er også træls at være tidspresset. De forbedringspotentialer, som lederne ser, er svære at få tid til. De forandringer, medarbejderne måske drømmer om, kræver ændringer i struktur og processer, som der ikke er overskud til.

Det kan alt sammen føre til at meningen og formålet med virksomheden – det man vil i verden – svækkes. Så hvordan får man tid til det vigtige? Ikke kun for salget i morgen eller i indeværende år, men for virksomhedens virke i verden? Hvordan skaber virksomheden tid og rum til at være meningsfuld, både for medarbejdere, ledere, eksterne interessenter og samfundet?

Clock Gears
Illustrated Map

Hvordan kan I bruge mig til
at skabe forandring?

Jeg hjælper jer med at få overblik over jeres specifikke udfordringer og potentialer i hvordan I bruger tiden i jeres organisation. Jeg tilbyder analyser, workshops,  træning og evalueringer.

Udgangspunktet er en samtale om hvad I særligt er udfordrede på. Herefter aftaler vi hvilke redskaber der skal i spil: en kvalitativ analyse, en workshop eller et lidt længere forløb.

 

I analysearbejdet bruger jeg forskellige kvalitative værktøjer til at indsamle data om og kortlægge jeres arbejdshverdag. Den færdige kortlægning præsenteres som rapport, og kan tages videre op i en workshop med medarbejdere og ledere.

I workshoppen undersøger vi hvordan tid, udvikling og mening hænger sammen hos jer. Vi ser på best practices og identificerer de tidsmæssige trykpunkter I selv oplever og gerne vil gøre noget ved.

I kan bruge mig til både store og små kortlægninger. Det kan være et øjebliksbillede på jeres oplevelse af mening i arbejdet, eller det kan være en proces over flere måneder, hvor jeg indsamler større mængder data og danner et helhedsbillede af en bestemt udfordring, såsom stress i organisationen.