Er tid en udfordring hos jer?

Tidspres er et problem i de fleste moderne virksomheder, store som små. 73% af danske virksomheder oplever tidspres i en grad så det er ’et væsentligt arbejdsmiljøproblem’, mere end hver tredje 27-38-årige på arbejdsmarkedet er stresset næsten konstant, og mangel på tid er den vigtigste grund til at virksomheder ikke kommer i gang med vigtige udviklinger såsom bæredygtig omstilling.

Det er dyrt at være tidspresset. Det koster at have stresssygemeldte medarbejdere, det koster at rekruttere nye, og hvis travlheden også fører til at man undgår krævende, men vigtige, omstillingsprocesser, kan det også koste fremtidige innovationsgevinster.

Det er også træls at være tidspresset. De forbedringspotentialer, som lederne ser, er svære at få tid til. De forandringer, medarbejderne måske drømmer om, kræver ændringer i struktur og processer, som der ikke er overskud til. De nye praksisser og vaner, som klimakrisen kalder på, bliver for uoverskuelige.

Det kan alt sammen føre til at meningen og formålet med virksomheden – det man vil i verden – svækkes. Så hvordan får man tid til det vigtige? Ikke kun for salget i morgen eller i indeværende år, men for virksomhedens virke i verden? Hvordan skaber virksomheden tid og rum til at være meningsfuld, både for medarbejdere, ledere, eksterne interessenter og samfundet?

Clock Gears
Illustrated Map

Hvordan kan I bruge mig til
at skabe forandring?

Jeg hjælper jer med at få overblik over jeres specifikke udfordringer og potentialer i hvordan I bruger tiden i jeres organisation. Jeg tilbyder analyser, workshops, strategisk udvikling og evalueringer.

Udgangspunktet er en samtale om hvad I særligt er udfordrede på. Herefter aftaler vi hvilke redskaber der skal i spil.

I forandringsarbejdet undersøger vi hvordan tid, udvikling og mening hænger sammen hos jer. Vi ser på best practices og identificerer de tidsmæssige trykpunkter I selv oplever og gerne vil gøre noget ved. Vi kigger ud i fremtiden og går i dybden med hvordan I kan navigere og handle i en i stigende grad ustabil verden, hvor klimakrisen rumler og hvor vi ikke længere kan løse problemerne ved at gøre ting hurtigere. Hvor der er brug for tid til at tænke sammen og mod til at handle langsigtet, nu.