top of page

Fra viden til virkelighed

Jeg elsker at undersøge problemer og udfordringer, at oversætte vilde faglige indsigter til forskellige målgrupper, at skubbe til vores faste forestillinger om verden og os selv. At være i dialog og at lære noget. Jeg er nysgerrig af natur og går gerne langt ud af tangenterne for at høre nye lyde.

 

En rød tråd i min faglighed handler om organisationers samfundsengagement: Hvordan kan organisationer tage del i samfundets store udfordringer, og gøre verden til et bedre sted? Gennem årene har dette spørgsmål udviklet sig til at handle mere og mere om tid. Tid til at skabe forandringer, man ikke kan se på bundlinjen lige med det samme, til at lytte, til ikke altid at skulle fra A til B så hurtigt og effektivt som muligt. Men det handler også om tiden vi lever i, og om hvordan en mere bæredygtig måde at være i verden på kræver en anden måde at være i tiden på. Så jeg er gået dybt ind i tidssociologiens kamre, og har samtidig bevæget mig ud i de nye tværfaglige forskningsfelter, der prøver at finde alternativerne til vores vækstintensive samfund og vores overophedede klode. Jeg har forsket i og skrevet om toplederes strategiske tidshorisonter, virksomheders langsigtede CSR arbejde, utopier og alternativ organisering, fængselsindsattes eksistentielle tidsangst, tid og ritualer.

En anden tråd handler om at undervise, lave workshops og holde oplæg. At mødes med et publikum  om noget, der kan gøre dem (og mig) klogere, er livgivende. Jeg har undervist på mange forskellige universitetsuddannelser; for ledere, kandidatstuderende og helt ferske førsteårsstuderende - og gør det stadig som ekstern lektor på bl.a. CBS. Undervisning skal være sjovt og udfordrende at deltage i, det skal være interaktivt, menneskeligt og til at forstå, og så skal det bygge på solid viden, som kan udvide deltagernes horisont. Og det samme gælder oplæg og foredrag: den viden, jeg formidler, skal gøre noget ved os. Den dialog, der opstår med publikum, skal løfte os allesammen lidt, give næring til nye skud og rødder.

En tredje tråd handler om at eksperimentere. Jeg arbejder fx. sammen med kunstnere om undersøgelser af forskellige måder at relatere sig til verden på. Det performative greb kan formidle på befriende og fordybende måder. I samarbejde med lydkunstnere (Eduardo Abrantes, Astrid Randrup) har jeg lavet forelæsnings-performances og en lydinstallation til brug i mine forskningsinterviews. Jeg har deltaget flere gange som visiting researcher på Sisters Academy/Sisters Hope, hvor jeg indenfor deres performative ramme har boet, undervist og udviklet alternative metoder til at tale om tid. Jeg skriver i kunstneriske formater og har et fortløbende skriveprojekt om 'rock bonding' sammen med performance- og billedkunstner Nana Francisca Schottländer.

Christina Berg JohansenC.jpg

Min faglige baggrund er humaniora (Cand.mag. i Filmvidenskab, 2002) og jeg har siden uddannet mig indenfor det samfundsfaglige felt (MPA, 2007; Ph.d. i Management Studies, 2012).

 

Jeg har arbejdet med kommunikation, strategi og samfundsengagement i ansættelser på Kofoeds Skole, Folkekirkens Nødhjælp, The Aid Agency, og Coloplast. Fra 2009-2021var jeg i den akademiske verden på ESADE Business School (Spanien), Copenhagen Business School, og Molde University College (Norge) i ansættelser som Ph.d., Postdoc og lektor.

I 2021 stiftede jeg Wildtime for at tage mine interesser videre fra forskningen og ud at møde virkeligheden.

 

Overalt spørger mennesker om ikke vi kan organisere os anderledes, så vi ikke slider os selv og planeten op i en evig jagt på ressourcer og kortsigtet komfort. Om hvorfor vi tilsyneladende ikke har tid til de ting i livet, der egentlig gør os glade og i stand til at drage omsorg for andre. Om hvordan vi kan give plads til og lære af de cykliske økosystemer, vi selv er en del af. De spørgsmål vil jeg gerne være med til at finde svar på.

bottom of page