wildtime blog

 

musings on time and life in the Anthropocene

or

vildtløbende tanker om den Antropocene tid

Christina Berg Johansen

Christina bor sammen med sin kæreste i bondeidyl i Kongens Lyngby, Danmark, og i en pendlerbolig blandt fjeld og hav på den norske vestkyst, hvor hun arbejder som lektor på Høgskolen i Molde. Hun har været i akademia siden 2009 og har tænkt og arbejdet sig længere og længere ind i et økofilosofisk vildnis hvor hun skiftevis forsker i utopier og temporalitet, analyserer organisationers transformationsevner på kort og lang sigt, underviser i risikoforståelser, klimaomstilling og strategi, fifler lidt med at skrive digte, læser og skriver om natur og ikke-menneskeligt liv, og skælder ud på effektiviseringsideologien i samfundet.

This blog is a shared sister project by Karen and Christina, driven by a love for language that is not really met in neither academia nor consultancy, and a belief that we are living in times of deep and uneasy transformation. Here, we think out loud as we please, on topics that we care and know about.

We write in Danish, Norwegian and English. Someday when we have either money or time to spend on it, we will translate evrything to or from English, but that day may never come.

Karen Landmark

Karen bor på en øy i Sør-Norge, sammen med to barn, tre høner og katten Luna. I store deler av sitt yrkesliv har hun jobbet med spørsmål knyttet til bærekraft og samfunnsendring, både internasjonalt and nasjonalt. Hun har  en doktorgrad i bærekraft, spesielt om hvordan næringslivet endrer seg - eller ikke, i grønnere retning når vitenskapen rundt de globale utfordringene begynner å bli svært tydelig. Forholdet mellom mennesket og natur er det som opptar Karen mest nå på terskelen av et avgjørende tiår for oss alle. Hva gjør alle de dramatiske endringene vi står midt oppe i med oss som enkeltindivider og i samspillet mellom oss? Hva griper vi mennesker etter i en slik tid og hva trenger vi egentlig for å overleve? For å være hele?